Versterken van de relaties tussen de spelers in de keten

Alle initiatieven die het versterken van de relaties tussen de verschillende spelers in de keten beogen, dragen bij om elkaars respectievelijke noden en sterke punten beter te leren kennen. Dit versterkt het vertrouwen, zorgt ervoor dat het Belgische karakter van de producten verder uitgebouwd kan worden en vergroot de veerkracht van elk van de spelers.

Het ketenoverleg voor de agro-voeding alsook de transformatieprojecten “De voedingsketen verduurzaamt” en “D’Avenir” dragen bij tot deze doelstelling.