Huis van de voeding in Roeselare

Het Vlaams Huis van de Voeding werd opgericht in Roeselare met als doel het imago van de voedingsindustrie te versterken en meer jongeren warm te maken voor een loopbaan in de voedingssector. Dit initiatief wordt ondersteund door talrijke partners uit de publieke en privésector, waaronder FEVIA Vlaanderen, IPV en heel wat bedrijven uit de voedingsindustrie. In 2016 opende het « joblabo » de deuren. Dit labo is een centrum helemaal gewijd aan de ontdekking van de agrofoodindustrie. De VDAB heeft eveneens een specifiek opleidingscentrum gericht op voeding.