Hergebruik van gezuiverd afvalwater

Brouwerij Huyghe heeft geïnvesteerd in een revolutionaire waterzuiveringsinstallatie. Via een nanofiltratie wordt het gezuiverde afvalwater gesplitst in een concentraatstroom die geloosd wordt (die nog steeds aan de lozingsnormen voldoet) en in een stroom drinkbaar water.

De stroom drinkwater is ongeveer 65-70%. In totaal zal er zo op jaarbasis ongeveer 40.000m³ water hergebruikt worden. Dit water wordt, ondanks dat het van drinkwaterkwaliteit is, enkel gebruikt voor het reinigen van tanks, flessen en vaten en het naspoelen ervan.

Media Folder: 

Ontdek meer over Brouwerij Huyghe op de food.be website