Handleiding Rationeel Watergebruik

In 2004 publiceerde FEVIA een « Handleiding voor verstandig waterbeheer in de voedingssector ». Deze handleiding is een handige tool om een krachtig beleid te gaan voeren dat waterverbruik in voedingsbedrijven beperkt. FEVIA organiseerde een aantal concrete acties (opleidingscycli, sensibiliseringsessies, seminaries…) met haar leden over dit thema.