Food@work

In 2009 lanceerden Fevia Wallonie en Fevia Vlaanderen het project Food@work. Dit moet de voedingsbedrijven helpen om nieuwe medewerkers aan te werven. In het kader van dit project werden er twee soorten acties op touw gezet:

  1. Verbeteren van het imago van de sector en zijn ondernemingen:
  • Intensifiëren van de contacten met de scholen
  • Hulpmiddelen ter beschikking stellen van de bedrijven om hen in staat te stellen zich op de arbeidsmarkt bekend te maken via de website www.foodatwork.be
  • Stijging van het aantal bedrijfsstages (www.foodtechnologists.be)

2. De competenties van de studenten en de werkzoekenden verbeteren:

  • Deelname aan de uitwerking van studieprogramma’s voor het onderwijs
  • Gratis opleiding voor werknemers via IPV/Alimento
  • Inrichten van innovatieprijzen voor studenten (Ecotrophelia voor het hoger onderwijs, Trofees Vlaanderen en Trophées Wallonie voor het secundair onderwijs)
  • Ondertekening van convenanten tussen de onderwijsnetten en de voedingsindustrie
  • Intensifiëren van de opleidingsinspanningen voor werklozen (samenwerking met de Service public wallon de l’Emploi et de la Formation (Forem) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de tewerkstellingsdienst in de regio Brussel-Hoofdstad (Actiris en Bruxelles Formation)
  • Deelname aan de alternerende leerprogramma’s in het onderwijs en de instroomprojecten voor leerlingen uit het voltijds onderwijs