Beschermingszone voor waterwinning

De bedrijven waarvoor water een essentieel element uitmaakt van hun productie – meer bepaald producenten van mineraalwater – installeren rond hun waterwinningsgebied vrij uitgestrekte beschermingszones. Ze nemen bovendien talrijke maatregelen om de verontreinigingsrisico’s van het grondwater zo veel mogelijk te beperken.